یک شنبه 12 آذر 1402 نویسنده : دامپروری رضوی
1481 0 0

مصاحبه با جناب آقای دکتر آرش فرزاد نیا مدیرعامل شرکت صنایع دامپروری در خصوص کسب مدال طلا در جشنواره ملی گاو هلشتاین ویژه

‫مصاحبه با جناب آقای دکتر آرش فرزاد نیا مدیرعامل شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی در خصوص کسب مقام نخست و مدال طلا در جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران _ اصفهان