معرفی فروشگاه عرضه مستقیم محصولات پروتئینی و لبنی- شعبه دو میدان فرهنگ

جهت عرضه مستقیم محصولات با کیفیت پروتئینی از دام‌های مجتمع‌های دامپروری‌های تحت پوشش با قیمت مناسب از سال 1398 سه فروشگاه با 26 نفر قصاب، صندوقدار و ... در سه نقطه مختلف شهر افتتاح گردید تا واسطه‌ها حذف شده و رضایت زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی بیش از پیش جلب گردد.