واحد تخصصی پرورش دام سنگین و تولید شیر IMF Grade کنه بیست رضوی

مجتمع دامپروری  کنه بیست رضوي با واردات 350 راس تلیسه از کشور کانادا در سال 1366در مساحتی حدود 8 هکتار در منطقه اراضی کنه بیست واقع در شرق مشهد  شروع به فعالیت نمود.در سال 1389 در راستای بهره وری حداکثری ومدیریت  تخصصی ذیل نظر هلدینگ دامپروری با حدود 750 راس دام دوشا  ادامه فعالیت داد  .در حال حاضرمجتمع دامپروری کنه بیست در زمینی به مساحت 60هکتار با مجموع تعداد دام  5500 راس دام سنگین نژاد هلشتاین   دارای 95 تن تولید شیر در روز میباشد که به عنوان بزرگترین واحد گاوداری در شرق کشور شناخته می شود.مجتمع  دامپروری کنه بیست  مجموعه اي پویا، کارآمد ، سود آورو پیشتاز در گستره ملی می باشد و با اتکا بر دانش محوري و بهرمندي از فناوري هاي پیشرفته وتحقیق وتوسعه در جهت ارتقاي کیفیت فعالیت هاي خود می باشداز جمله ویژگی های این مجتمع دامپروری می توان از موارد ذیل نام برد:.
 -میانگین تولید واحد کنه بیست در سال گذشته 43.5بوده که با توجه به تعداد دام شکم یک گله(42درصد) درحال   حاضرمیانگین تولید شیر 44 میباشد.
-توجه ویژه به فاکتورهای مامایی گله با درنظر گرفتن کارشناس مخصوص این کار وبا کمک گرفتن از مشاورهای مامایی این رشته نتایج مطلوبی (درصد ابستنی مولد 53 درصد و دوشا47 درصد ) با روز شیردهی 148 حاصل گردید.
-تولید شیر IMFgrade(شیرخام جهت استفاده در شیر خشک نوزاد ) از جمله دستاوردهای  این مجتمع می باشد .برای تولید این محصول باید با  توجه کامل به شاخصهای کیفی شیر از طریق نظارت کامل درروند دوشش و اماده سازی پستان وهمچنین شستشواصولی سیستم شیردوشی که نتیجه ان تولید شیر با بار  میکروبی زیر 20هزار و سوماتیک کمتر از 150هزار درطول سال بوده است .علاوه براین می بایست شیر از نظر آفلاتوکسین و باقی مانده های شیمیایی و سموم آفات گیاهی  نیز در حد استاندارد بین المللی شیر خشک نوزاد باشد  و در این خصوص به طور سخت گیرانه ای کنترل و نظارت میگردد.
-توجه ویژه به بحث رفاه و بستر دام در سالهای اخیر که شامل (استفاده از فن و مه پاش و تهویه مناسب در تمامی جایگاههای گاو و گوساله؛آماده سازی بستر به صورت روزانه ، شعله دهی بستر  )که نتیجه آن رفاه وآسایش و استراحت کامل دام در داخل جایگاه است.
-ارزیابی تیپ و تعیین اسپرم و خرید اسپرمهای مرغوب و توجه ویژه به مسائل ژنتیکی  و پرورشی در مدت 15 سال اخیر که نتیجه آن کسب مقام اول جشنواره گاو شیری هلشتاین در کلاس تلیسه پای کل و مقام دوم در تلیسه آبستن و مقام سوم در گاوشیری شکم 3 درکشوربوده است.
-تشکیل گله الیت با برترین شاخصهای ژنتیکی از طریق ارزیابی دقیق و کمک از مشاوران ژنتیک سطح اول کشوردر واحد کنه بیست
در واحد  برای اولین بار در کشور  (Razavi Genetic Index )RGI-ثبت شاخص 
کنه بیست جهت تعیین بهترین انتخاب اسپرم که توسط کارشناسان و مشاوران شرکت صورت گرفته است.
-استفاده از اسپرم نژادهای گوشتی و تلاقی آن با نژاد هلشتاین به صورت  (terminal cross) در جهت افزایش بهره وری در گاوهای شیری کم بازده که نتیجه آن افزایش ضریب تبدیل غذایی به گوشت و پروار دامها با شرایط و بازدهی بیشتر است.


-انجام عملیات انتقال جنین در واحد دو  مزرعه نمونه در جهت تشکیل گله نژاد جرسی خالص و پرورش این نژاد در واحد کنه بیست که حاصل آن در حال حاضر تعداد 30 راس دام نژاد جرسی است که درواحد کنه بیست پرورش داده میشود
-توجه ویژه به امر پرورش دام از پرورش گوساله تا آبستنی با عملیات وزن کشی به صورت روتین به طوری کهدر زمان قطع شیر در سن 65 تا 70 روزگی  میانگین افزایش وزن روزانه بیش از 750گرم میباشد.همچنین وزن کشی و تعیین قد تلیسه ها در طول دوره پرورش و زمان تلقیح که با توجه ویژه در امر پرورش و تغذیه تلیسه ها در سن 13 ماه به وزن حدود 400 کیلوگرم و قد 133 سانتیمتر آماده تلقیح  هستند.
-راه اندازی خط تولید میکرونایزر فلیکر در کارخانه خوراک دام واحد کنه بیست در جهت استفاده از ذرت و جو فلیک شده با تکنولوژی روز دنیا در گروههای مختلف دامی که با عث افزایش بهره وری مصرف غلات شده است که این تکنولوژی در کشور منحصر میباشد.
-طرح مبارزه با بیماری BVDدر گاوها،این طرح طبق پروتکلهای پیشگیری در واحد کنه بیست در حال انجام می باشد .در این سالها  با انجام آزمایشات ELISA  و حذف دامهای PI و و اکسیناسیون مرتب دامها  در حال انجام است.

  -پاکسازی گله از نظر ابتلا به ورم پستانهای مسری نظیر استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک آگالاکتیه به استناد      آزمایشات متوالی و کاهش ورم پستان بالینی به کمتر از  3 درصد.