معرفی واحد های تخصصی پرورش دام سنگین و تولید شیر ممتاز صنعتی واحد سه مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

گاوداری واحد سه آستان قدس رضوی ، واقع در مزرعه نمونه در کیلومتر 7 جاده مشهد به سرخس واقع گردیده است . این واحد در سال 1372 به منظور پرورش تلیسه و جوانه پرواری با ظرفیت 1500 راس به مساحت 24 هکتار راه اندازی گردید .
بهترین گوساله های نر و ماده، پس از قطع شیر از واحد یک و دو  مجموعه جهت راه اندازی به واحد سه منتقل گردیده و پروسه پرورش در این واحد آغاز شد.
از سال 1377 با تغییر کاربری جهت راه اندازی واحد شیری، ساخت شیردوشی ، احداث فری استال  در بهاربند ها صورت گرفت و  در سال 1378 با تعداد 50 راس گاو شیری از تلیسه های پرورش یافته خود واحد، فعالیت خود را به عنوان واحد شیری آغاز کرد.
طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1400 با هدف افزایش بهره وری، تولید و بهبود عملکرد ، پروژه های عمرانی مختلفی اعم از ساخت سیلو های مدرن، سایبان آخور، سنگ کردن آخور و ابشخور ها و ... صورت گرفت. علاوه بر اجرای پروژه های عمرانی به روز رسانی ادوات نیز صورت گرفته و خرید فیدر جدید، تراکتور، یونجه کوب و سیلو تراش انجام شد. به منظور بهبود کیفیت شیر ، تمامی مسیر های انتقال شیر و مخازن شیردوشی به سازی و بروز رسانی شده و همین امر تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت شیر داشته است.
واحد سه طی سال های 1400 و 1402 ، بهترین واحد از نظر عملکرد فنی در بین واحد های شرکت دامپروری آستان قدس رضوی گردیده است. این واحد با به کارگیری از نیرو های نخبه و با تجربه و در عین حال جوان در واحد ، توانسته است عملکرد خود را سال به سال بهبود بخشد و در بخش های تولید ، تولید مثل ، کیفیت شیر ، پرورش ، حذف و ...فوق العاده عمل کند. 
در حال حاضر واحد سه با میانگین رکورد شیر 46 کیلوگرم در روز و 33 تن شیر تولیدی با 710 راس گاو دوشا و 800 راس مولد، بهترین واحد شرکت دامپروری و لبنی رضوی از نظر فنی می باشد.