معرفی واحد گله تجاری دام سبک سرخس

پرورش دام سبک بواسطه ابلاغیه آستان قدس در جهت انجام رسالت محرومیت زدایی در شهرهای زاوین و آق قلا؛ در دو مجموعه کنه بیست و سرخس به وسعت 115،000 متر مربع آغاز گردید و با تلاش 36 نفر از همکاران در این بخش به سرانجام رسیده است.