• 2440
  • 1481 مرتبه

مصاحبه با جناب آقای دکتر آرش فرزاد نیا مدیرعامل شرکت صنایع دامپروری در خصوص کسب مدال طلا در جشنواره ملی گاو هلشتاین

1402/09/12 03:02:22 ب.ظ