• 2454
  • 772 مرتبه
بازدید و جلسه مدیریت محترم عامل و مدیر بازرگانی خارجی شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی از شرکت SIG در امارات متحده عربی

بازدید و جلسه مدیریت محترم عامل و مدیر بازرگانی خارجی شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی از شرکت SIG در امارات متحده عربی

1402/12/07 11:46:15 ق.ظ

با توجه به همکاری های فی مابین شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی با شرکت اس آی جی و مسائل و مشکلات بوجود آمده، جلسه ای در جهت توسعه همکاری ها در خصوص خرید پاکت و قطعات یدکی با آقای  نیل هوی مدیر عامل دفتر منطقه خاورمیانه و آفریقا در محل دفتر مرکزی امارات متحده عربی برگذار و در این خصوص توافقات مناسبی جهت رفع موانع همکاری های بین المللی حاصل گردید. از این رو با حضور آقای دکتر فرزادنیا مدیریت محترم عامل و نظرات ایشان با هدف توسعه همکاری جهت تامین کالاهای مورد نیاز، آماده تامین مایحتاج مردم ایران و توسعه صادرات خواهد بود.

فایل های پیوست